Üdvözöljük az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

csoportos létszámleépítések bejelentésére szolgáló oldalán!

 
 
 
  Meglévő űrlap kiválasztása
Amennyiben meglévő űrlapot kíván módosítani, kérjük adja meg az alábbi azonosítókat
 
Adószám --
Űrlap sorszám
Útmutató Felhasználói kézikönyv
Munkavállalói adatfeltöltéshez
  Hirdetések

 
  Foglalkoztatói útmutató

 

Legfontosabb tudnivalók a rendszer használatához

 

A foglalkoztatók törvényi kötelezettségük alapján kötelesek a csoportos létszámcsökkentési szándékukat és a létszámleépítésekről hozott döntéseik adatait a telephely szerint illetékes állami foglalkoztatási szervnek bejelenteni a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény 71-76 §, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38 §; A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 62. § (1) bekezdése és 64 §-a; a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67 §-a és 226. § (1)-(2) bekezdése szerint

 

Jelen online rendszer lehetővé teszi a csoportos létszámcsökkentési szándékok és döntések elektronikus rögzítését, és ezzel a munkáltatók kötelezettségének gyorsabb, egyszerűbb teljesíthetőségét.

 

A jelenleg működő rendszerben a bejelentés adatainak elektronikus rögzítésére nyílik lehetőség. A rögzített és lezárt adatokat a programból ki kell nyomtatni! A Csoportos létszámleépítési bejelentés akkor válik jogszerűvé és érvényessé, amikor a rendszerből kinyomtatott, cégszerűen aláírt adatlapot beküldi (vagy személyesen behozza) a területileg illetékes járási hivatal Foglalkoztatási Osztályához, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának Foglalkoztatási Főosztályához.. A bejelentés napjaként a postára adás (vagy személyes behozatal) dátumát kell tekinteni. Miután bejelentés beérkezett az illetékes járási hivatalhoz/Budapest Főváros Kormányhivatalához az levélben kerül visszaigazolásra. A bejelentés visszaigazolásának megtörténtét ebben a rendszerben is ellenőrizni lehet.

 

Csoportos létszámleépítési szándék bejelentése

 

Kérjük, amennyiben csoportos létszámcsökkentési szándékát kívánja bejelenteni, válassza a ’leépítési szándék rögzítése’ menü-t. Rögzítse a kért adatokat! A rögzítés során a ’Mentés’ gombra kattintva mentheti az eddig felvitt adatokat, meg is szakíthatja a munkafolyamatot: a ’Mentés’ gombbal elmentheti a megkezdett adatlapot, és később folytathatja az adatok felvitelét. Amennyiben a rögzített adatok köre teljes, és az ellenőrzés során a rendszer nem talál hibát azokban, lehetősége nyílik lezárni, befejezni az adatrögzítést. Ezt a ’Lezárás’ gomb lenyomásával teheti meg. Lezárás után már nem tud módosítani a felvitt adatokon! Lezáráskor a rendszer bejelentésének egy sorszámot generál. Bejelentéséhez később ezen sorszám megadásával férhet hozzá. Erre az adatok védelme miatt van szükség!

 

A rögzítés befejezése után a ’Nyomtatás’ gomb lenyomásával ’pdf’ formátumba exportálhatja, lementheti és kinyomtathatja a felvitt adatokat. A kinyomtatott, a rögzített adatokkal feltöltött és cégszerűen aláírt adatlapot el kell juttatni a területileg illetékes járás hivatalhoz/Budapest Főváros Kormányhivatalához, hogy bejelentése érvényessé váljon. A kinyomtatott példányon az adatlap sorszáma mellett, egy ellenőrző kód is szerepelni fog, ez a járási hivatal/kormányhivatal ügyintézőjének munkájához szükséges kód. Érdemes a bejelentéséről egy kinyomtatott példányt saját magának is eltennie, hiszen ez nemcsak a beküldött adatokat, de az adatlap sorszámát is tartalmazza.

 

Csoportos létszámleépítési döntés bejelentése a szándék adataiból kiindulva

 

Amennyiben leépítési szándékát már rögzítette az online rendszerbe, és ugyanezen szándékot követően szeretné a csoportos leépítési döntésről szóló bejelentését megtenni, nem szükséges cége adatait újra megadnia. ’A meglévő űrlap kiválasztása’ ablakban az adószám és az űrlap sorszámának a megadásával elérheti korábbi szándékbejelentési űrlapját. Az űrlap alján az ’Új döntés’ gombra kattintva a döntésbejelentés rögzítésére szolgáló felületre jut el. Ebben az esetben cége adatait nem szükséges még egyszer rögzítenie, a szándék bejelentésekor rögzített adatok automatikusan megjelennek a döntésbejelentés adatai között. Természetesen ezeken módosíthat is.

 

Ha üres döntésbejelentési adatlapot kíván megnyitni, válassza a ’Leépítési döntés rögzítése’ menü-t.

 

Hasonlóképpen járjon el, az adatok rögzítése során, mint a szándékbejelentés esetében. Az adatok között itt a leépítésre kerülő munkavállalók adatait is meg kell adnia! A rögzítés során a 'Mentés' gombra kattintva mentheti a felvitt adatokat, meg is szakíthatja a munkafolyamatot. Ahhoz, hogy a korábban elmentett adataihoz hozzá tudjon férni, meg kell adnia az űrlap sorszámát. Kérjük, hogy ezt minden esetben írja fel, mielőtt kilép a rendszerből. Amennyiben a rögzített adatok köre teljes, és a mentés során a rendszer nem talál hibát azokban, lehetősége nyílik lezárni, befejezni az adatrögzítést. A lezáráskor a rendszer ellenőrzi, hogy az Ön által megadott létszám a leépítésre szánt munkavállalók számáról megegyezik-e a munkavállalók adatainak felsorolásakor rögzített létszámmal. Kérem, figyeljen arra, hogy a ’Jognyilatkozat közlésének dátuma szerinti’ létszámadatok megegyezzenek a ’Létszámadatok a felmondás típusa szerinti’ mezőben megadottakkal, és ezek egyezzenek meg a munkavállalók ablakban felsorolt munkavállalók számával. Az adatok lezárását a ’Lezárás’ gomb lenyomásával teheti meg. Itt is érvényes, hogy a lezárás után már nem tud módosítani a felvitt adatokon! A rögzítés lezárását követően a ’Nyomtatás’ gomb lenyomásával szintén ’pdf’ formátumba exportálhatja, lementheti és kinyomtathatja az adatlapot. Emlékeztetjük újra, hogy a kinyomtatott, a rögzített adatokkal feltöltött és cégszerűen aláírt adatlapot el kell juttatni a területileg illetékes járási hivatalhoz/Budapest Főváros Kormányhivatalához, hogy bejelentése érvényessé váljon. Javasoljuk, hogy a döntési bejelentéséről egy kinyomtatott példányt saját magának is tegyen el, vagy mentse számítógépére az adatlapot.

 

Érdemes az adatlapok a járási hivatalhoz/Budapest Főváros Kormányhivatalához való beküldését követően néhány nappal újra belépnie az online rendszerbe, hogy ellenőrizze, adatlapjának befogadása megtörtént-e. Lezárt szándék- illetve döntésbejelentésének űrlapjához a ’Meglévő űrlap kiválasztása’ ablakban az adószám és az adatlap sorszámának megadásával férhet hozzá. Az űrlapon, ha a járási hivatal/Budapest Főváros Kormányhivatala azt jóváhagyta, megjelenik egy pipa a ’Jóváhagyott’ négyzetben. Szintén láthatja a bejelentés dátuma mezőben azt a dátumot, amit a járási hivatal/kormányhivatal ügyintézője berögzített az adatlap beküldésének napjaként. Természetesen a visszaigazolást postai úton is meg fogja kapni.

 

Bejelentett döntés adatainak módosítása

 

Sor kerülhet arra, hogy a korábban már rögzített, és az illetékes járási hivatalhoz/Budapest Főváros Kormányhivatalához eljutatott, és jóváhagyott döntés-bejelentésének adatait módosítania kell. Ilyen esetben a ’Meglévő űrlap kiválasztása’ ablakban az adószám és az adatlap sorszámának megadása után nyissa meg a módosítandó döntésbejelentési űrlapot. Az űrlap alján a ’Módosítás’ gombra kattintva rögzítheti a korábbi bejelentéséhez képest történt változásokat. A módosítás során a munkavállalók menüpontban válassza ki azon munkavállalókat, akiket a cég mégsem küld el. ’Kijelölés’, ’Módosítás’ majd ’Törlés’ után lehet törölni egy-egy munkavállaló adatait. Ha az eredeti leépítéshez képest új munkavállaló elbocsátására is sor kerül, rögzítse az ő/ők adatait. Azon munkavállalókkal, melyek szerepelnek mind a korábbi, mind a módosított döntésben, természetesen nincs semmi teendője, ezek bent maradnak a munkavállalók felsorolásában. A módosított bejelentés adatait a 'lezárás' gombra kattintva, nyomtatás után újra el kell juttatnia az illetékes járási hivatalhoz/Budapest Főváros Kormányhivatalához. Ekkor természetesen módosított bejelentése új sorszámot és azonosítót kap, de a bal felső sarokban megjelenik az előző bejelentés sorszáma mezőben az eredeti döntésbejelentési űrlap sorszáma.

 

Új szándék és döntésbejelentés adatainak rögzítése, ha a rendszerben már van ugyanarra a telephelyre vonatkozó, rögzített űrlap

 

Lehetősége van arra is, hogy ha ugyanarra a telephelyre vonatkozóan új leépítési szándék-illetve leépítési döntésbejelentést szeretne tenni, korábbi bejelentésének adataiból induljon ki. Ilyenkor az adószámnak és az űrlap sorszámának a megadásával korábban rögzített és lezárt űrlapjához juthat el, melynek adatait a ’Másolás’ gombra kattintva másolhatja. Másolás után az új űrlap új sorszámot kap, melynek adatait szükség szerint módosíthatja. Ilyenkor az űrlapon az előző bejelentés sorszáma is megjelenik.

 

Praktikus tanácsok az adatok rögzítéséhez:

 

- A rögzítési felületen az egyes mezők között a ’Tab’ billentyűvel lehet kényelmesen lépkedni.

- A cím-adatok beírásakor az irányítószámot töltse először ki. Ennek beírása után a település neve automatikusan megjelenik (ha egy irányítószámhoz több település is tartozik, akkor listából kell kiválasztani a megfelelő településnevet.) Hasonlóképpen működnek a TEÁOR és FEOR mezők. Csak a megfelelő TEÁOR illetve FEOR kódokat kell rögzítenie, a szöveges megnevezést a program automatikusan kitölti.

- A mentés során a program hibaüzeneteket küld ellentmondások, vagy ellenőrizhetően hibás adatok rögzítése esetén. A program figyelmeztető üzeneteket küld a mentés során akkor is, ha egy-egy rögzített adat nem felel meg az ellenőrzés szabályának, de logikailag megfelelő. Figyelmeztetés esetén le lehet zárni az űrlapokat, de érdemes a hivatkozott helyeken lévő adatokat visszaellenőrizni, hogy valóban jól rögzítette-e őket, nem történt-e elütés. Hibaüzenet esetén csak megfelelő javítás után lehet lezárni az űrlapot.

- Kérem, figyeljen arra, hogy az űrlapot csak akkor zárja le, amikor már biztos abban, hogy nem kíván módosítani a felvitt adatokon, hiszen lezárás után ezt már nem teheti meg. Ha rögzítés közben elmenti az adatokat, majd kilép a rendszerből, az űrlaphoz az adószám és a sorszám megadásával férhet újra hozzá, a ’meglévő űrlap kiválasztása’ ablakon keresztül.

- A bejelentés dátuma mezőt az űrlapon nem tudja kitölteni, ezt a járási hivatal/kormányhivatal ügyintézője fogja megtenni. A bejelentés napjának a postára adás (vagy személyes behozatal) dátuma fog számítani.

A kérés feldolgozása folyamatban van.
Kérem várjon!