Üdvözöljük az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

csoportos létszámleépítések bejelentésére szolgáló oldalán!

 
 
 
  Meglévő űrlap kiválasztása
Amennyiben meglévő űrlapot kíván módosítani, kérjük adja meg az alábbi azonosítókat
 
Adószám --
Űrlap sorszám
Útmutató Felhasználói kézikönyv
Munkavállalói adatfeltöltéshez
  Hirdetések

 
  Foglalkoztatói útmutató

Legfontosabb tudnivalók a rendszer használatához

 

 

A foglalkoztatók törvényi kötelezettségük alapján kötelesek a csoportos létszámcsökkentési szándékukat és a létszámleépítésekről hozott döntéseik adatait a telephely szerint illetékes, a Fővárosban a munkaügyi központnak, illetve minden megye esetén a kirendeltségnek bejelenteni (a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 71-76. §-ai; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38. §-a; Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 59. §-a; a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-a és 226. § (1)-(2) bekezdése)

 

Jelen online rendszer lehetővé teszi a csoportos létszámcsökkentési szándékok és döntések elektronikus rögzítését, és ezzel a munkáltatók kötelezettségének gyorsabb, egyszerűbb teljesíthetőségét.

 

A jelenleg működő rendszerben a bejelentés adatainak elektronikus rögzítésére nyílik lehetőség. A rögzített és lezárt adatokat a programból ki kell nyomtatni! A csoportos létszámcsökkentési bejelentés akkor válik jogszerűvé és érvényessé, amikor a rendszerből kinyomtatott, cégszerűen aláírt adatlapot beküldi (vagy személyesen behozza) a területileg illetékes munkaügyi központba vagy kirendeltségre. A bejelentés napjaként a postára adás (vagy személyes behozatal) dátumát kell tekinteni. Miután bejelentése beérkezett az illetékes munkaügyi központba vagy kirendeltségre, azt levélben visszaigazoljuk. A bejelentés visszaigazolásának megtörténtét ebben a rendszerben is ellenőrizni tudja.

 

Csoportos létszámcsökkentési szándék bejelentése

 

Kérjük, amennyiben csoportos létszámcsökkentési szándékát kívánja bejelenteni, válassza a „Leépítési szándék rögzítése” menüt. Rögzítse a kért adatokat! A rögzítés során a „Mentés” gombra kattintva mentheti az eddig felvitt adatokat, meg is szakíthatja a munkafolyamatot: a „Mentés” gombbal elmentheti a megkezdett adatlapot, és később folytathatja az adatok felvitelét. Amennyiben a rögzített adatok köre teljes, és az ellenőrzés során a rendszer nem talál hibát azokban, lehetősége nyílik lezárni, befejezni az adatrögzítést. Ezt a „Lezárás” gomb lenyomásával teheti meg. Lezárás után már nem tud módosítani a felvitt adatokon. Lezáráskor a rendszer bejelentésének egy sorszámot generál. Bejelentéséhez később a sorszám megadásával férhet hozzá. Erre az adatok védelme miatt van szükség.

 

A rögzítés befejezése után a „Nyomtatás” gomb lenyomásával „pdf” formátumba exportálhatja, lementheti és kinyomtathatja a felvitt adatokat. A kinyomtatott, a rögzített adatokkal feltöltött és cégszerűen aláírt adatlapot el kell juttatni a területileg illetékes munkaügyi központba vagy kirendeltségre, hogy bejelentése érvényessé váljon. A kinyomtatott példányon az adatlap sorszáma mellett egy ellenőrző kód is szerepelni fog, ez a kirendeltség ügyintézőjének munkájához szükséges kód.  Érdemes a bejelentéséről egy kinyomtatott példányt saját magának is eltennie, hiszen ez nemcsak a beküldött adatokat, de az adatlap sorszámát is tartalmazza.

 

Csoportos létszámcsökkentési döntés bejelentése a szándék adataiból kiindulva

 

Amennyiben leépítési szándékát már rögzítette az online rendszerben, és ugyanezen szándékot követően szeretné a csoportos leépítési döntésről szóló bejelentését megtenni, nem szükséges cége adatait újra megadnia. ’A „Meglévő űrlap kiválasztása” ablakban az adószám és az űrlap sorszámának megadásával elérheti korábbi szándékbejelentési űrlapját. Az űrlap alján az „Új döntés” gombra kattintva a döntésbejelentés rögzítésére szolgáló felületre jut el. Ebben az esetben cége adatait nem szükséges még egyszer rögzítenie, a szándék bejelentésekor rögzített adatok automatikusan megjelennek a döntésbejelentés adatai között. Természetesen ezeken módosíthat is.

 

Ha üres döntésbejelentési adatlapot kíván megnyitni, válassza a „Leépítési döntés rögzítése” menüt.

 

Hasonlóképpen járjon el az adatok rögzítése során, mint a szándékbejelentés esetében. Az adatok között itt a leépítésre kerülő munkavállalók adatait is meg kell adnia. A rögzítés során a „Mentés” gombra kattintva mentheti a felvitt adatokat, meg is szakíthatja a munkafolyamatot. Amennyiben a rögzített adatok köre teljes, és a mentés során a rendszer nem talál hibát azokban, lehetősége nyílik lezárni, befejezni az adatrögzítést. A lezáráskor a rendszer ellenőrzi, hogy az Ön által megadott létszám a leépítésre szánt munkavállalók számáról megegyezik-e a munkavállalók adatainak felsorolásakor rögzített létszámmal. Kérem, figyeljen arra, hogy a „Jognyilatkozat közlésének dátuma szerinti létszámadatok” megegyezzenek a „Létszámadatok a felmondás típusa szerint” mezőben megadottakkal, és ezek egyezzenek meg a „Munkavállalók” ablakban felsorolt munkavállalók számával. Ez azonban eltér, ha a leépítéssel érintettek között van a közszolgálati törvény hatálya alá tartozó munkavállaló. Az adatok lezárását a „Lezárás” gomb lenyomásával teheti meg. Itt is érvényes, hogy a lezárás után már nem tud módosítani a felvitt adatokon. A rögzítés lezárását követően a „Nyomtatás” gomb lenyomásával szintén „pdf” formátumba exportálhatja, lementheti és kinyomtathatja az adatlapot. Emlékeztetjük újra, hogy a kinyomtatott, a rögzített adatokkal feltöltött és cégszerűen aláírt adatlapot el kell juttatni a területileg illetékes munkaügyi központba vagy kirendeltségre, hogy bejelentése érvényessé váljon. Javasoljuk, hogy a döntési bejelentéséről egy kinyomtatott példányt saját magának is tegyen el, vagy mentse számítógépére az adatlapot.

 

Érdemes az adatlapok munkaügyi központba vagy kirendeltségre való beküldését követően néhány nappal újra belépnie az online rendszerbe, hogy ellenőrizze, hogy adatlapjának befogadása megtörtént-e. Lezárt szándék- ill. döntésbejelentésének űrlapjához a „Meglévő űrlap kiválasztása” ablakban az adószám és az adatlap sorszámának megadásával férhet hozzá. Az űrlapon – ha a munkaügyi központ vagy a kirendeltség azt jóváhagyta – megjelenik egy pipa a „Jóváhagyott” négyzetben. Szintén láthatja a „Bejelentés dátuma” mezőben azt a dátumot, amit a munkaügyi központ vagy a kirendeltség ügyintézője rögzített az adatlap beküldésének napjaként. Természetesen a visszaigazolást postai úton is meg fogja kapni. 

 

Bejelentett döntés adatainak módosítása

 

Sor kerülhet arra, hogy a korábban már rögzített és az illetékes munkaügyi központnak vagy kirendeltségnek eljutatott és jóváhagyott döntésbejelentésének adatait módosítania kell. Ilyen esetben a „Meglévő űrlap kiválasztása” ablakban az adószám és az adatlap sorszámának megadása után nyissa meg a módosítandó döntés-bejelentési űrlapot. Az űrlap alján a „Módosítás” gombra kattintva rögzítheti a korábbi bejelentéséhez képest történt változásokat. A módosítás során a”Munkavállalók” menüpontban válassza ki azon munkavállalókat, akiket a cég mégsem küld el. „Kijelölés”, „Módosítás” majd „Törlés” után lehet törölni egy-egy munkavállaló adatait. Ha az eredeti leépítéshez képest új munkavállaló elbocsátására is sor kerül, rögzítse azok adatait. Azon munkavállalókkal, akik szerepelnek mind a korábbi, mind a módosított döntésben, természetesen nincs semmi teendője, ezek bent maradnak a munkavállalók felsorolásában. A módosított bejelentés adatait a „Lezárás” gombra kattintva, nyomtatás után újra el kell juttatnia az illetékes munkaügyi kirendeltségre. Ekkor módosított bejelentése természetesen új sorszámot és azonosítót kap, de a bal felső sarokban megjelenik az előző bejelentés sorszáma mezőben az eredeti döntésbejelentési űrlap sorszáma.

 


 

Új szándék- és döntésbejelentés adatainak rögzítése, ha a rendszerben már van ugyanarra a telephelyre vonatkozó, rögzített űrlap

 

Lehetősége van arra is, hogy ha ugyanarra a telephelyre vonatkozóan új leépítési szándék- ill. leépítési döntésbejelentést szeretne tenni, korábbi bejelentésének adataiból induljon ki. Ilyenkor az adószámnak és az űrlap sorszámának a megadásával korábban rögzített és lezárt űrlapjához juthat el, melynek adatait a „Másolás” gombra kattintva másolhatja. Másolás után az új űrlap új sorszámot kap, melynek adatait szükség szerint módosíthatja. Ilyenkor az űrlapon az előző bejelentés sorszáma is megjelenik.

 

Praktikus tanácsok az adatok rögzítéséhez:

 

-         A rögzítési felületen az egyes mezők között a „Tab” billentyűvel lehet kényelmesen lépkedni.

-         A címadatok beírásakor az irányítószámot töltse ki először. Ennek beírása után a település neve automatikusan megjelenik (ha egy irányítószámhoz több település is tartozik, akkor listából kell kiválasztani a megfelelő településnevet.) Hasonlóképpen működnek a TEÁOR-08 és FEOR-08 mezők. Csak a megfelelő TEÁOR-08, ill. FEOR-08 kódokat kell rögzítenie, a szöveges megnevezést a program automatikusan kitölti.

-         A mentés során a program hibaüzeneteket küld ellentmondások vagy ellenőrizhetően hibás adatok rögzítése esetén. A program figyelmeztető üzeneteket küld a mentés során akkor is, ha egy-egy rögzített adat logikailag megfelelő ugyan, de nem felel meg az ellenőrzés szabályának. Figyelmeztetés esetén le lehet zárni az űrlapokat, de érdemes a hivatkozott helyeken lévő adatokat visszaellenőrizni, hogy valóban jól rögzítette-e őket, nem történt-e elütés. Hibaüzenet esetén csak megfelelő javítás után lehet lezárni az űrlapot.

-         Kérem, figyeljen arra, hogy az űrlapot csak akkor zárja le, amikor már biztos abban, hogy nem kíván módosítani a felvitt adatokon, hiszen lezárás után ezt már nem teheti meg. Ha rögzítés közben elmenti az adatokat, majd kilép a rendszerből, az űrlaphoz az adószám és a sorszám megadásával férhet újra hozzá, a „Meglévő űrlap kiválasztása” ablakon keresztül.

-         A bejelentés dátuma mezőt az űrlapon nem tudja kitölteni, ezt a munkaügyi központ vagy kirendeltség ügyintézője fogja megtenni. A bejelentés napjának a postára adás (vagy személyes behozatal) dátuma fog számítani.


Segítség az állománycsoport szerinti besoroláshoz:

  • Szakmunkás: szakmunkát végző foglalkoztatottak, akik legalább középfokú illetve szakirányú végzettséggel rendelkeznek.
  • Betanított munkás: besoroláshoz szakképzettség nem kell, a munkafogások elsajátítása azonban egy hónapnál hosszabb betanulási időt igényel
  • Segédmunkás: a besoroláshoz legfeljebb egyhavi begyakorlási idő kell, szakképzettség nem szükséges. A dolgozó általában minden képzés nélkül munkába állítható.
  • Vezető, irányító: ide kell sorolni:
    • a gazdálkodó szervezet illetve nagyobb szervezeti egységeinek (pl. főosztály, gyár, gyárrészleg, üzem, nagyobb telep) vezetőit és azok helyetteseit, illetve az osztályvezetőket, az ezzel egyenértékű szervezeti egységek vezetőit és helyetteseit (pl. önálló csoport, irodavezetőket).
    • a tevékenység irányítókat (pl. főművezető, művezető, forgalomirányító, számítástechnikai egység műszakvezetője) és a felsőfokú végzettségű helyetteseket.
  • Ügyintéző: ide kell besorolni a legalább középfokú végzettséggel továbbá a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szaktanfolyami képesítéssel illetve egyetemi, főiskolai végzettséggel érdemi munkákat ellátókat, akik feladatukat önállóan, felelősséggel végzik. (Pl.: normatechnológus, időelemző, munkaszervező, műszaki átvevő, műszaki ellenőr, üzemi technikus, számítástechnikai előadó, operátor, teljesítményelszámoló, statisztikus, üzemgazdasági munkatárs, készletgazdálkodó, kontírozó könyvelő, főkönyvi könyvelő, munkaerő vagy bérgazdálkodási munkatárs, mérnök, közgazdász, felsőfokú statisztikai tanfolyami képesítéssel rendelkező elemző statisztikus.)
  • Ügyviteli alkalmazott: ide kell besorolni az ügyviteli jellegű feladatokat ellátókat (pl.: gépikönyvelő, leltárfelvevő, utókalkulátor, bérszámfejtő, bérelszámoló, készlet- és anyagnyilvántartó, iratkezelő, iktató, titkárnő, gépíróadminisztrátor, telefonkezelő).

Budapest, 2013.02.08

A kérés feldolgozása folyamatban van.
Kérem várjon!